Velkommen som opstalder

Vi er meget glade for at du har valgt vores rideklub og glæder os til at hilse på dig. Vi kan tilbyde en række særdeles gode faciliteter, der blandt andet omfatter, to ridehaller, udendørs dressur- og springbane, samt rytterstue med cafe som har åben ved forskellige arrangementer.

Om rideklubben

Fristrup Rideklub startede i 1971 og er en hyggelig rideklub med plads til alle uanset alder, om du er begynder eller øvet rytter, rider dressur, spring eller lidt af hvert. Der er rigtig mange dygtige ryttere, og mange rider konkurrencer på både lokalt og nationalt plan. Vi er medlem af Dansk Ride Forbund og derfor forpligtiget til at efterleve forbundets regler, dette gælder f.eks. sikkerhed, som vi især har fokus på.

I Fristrup Rideklub har vi altid masser af aktiviteter for rytterne. Der er et rigt socialt liv med fælles rideture, kurser, foredragsaftener og der arrangeres konfirmandridning, og meget andet. Det vigtigste ved at være rytter, er at man får nogle gode oplevelser sammen med hesten. Det skal få glæden frem hos både rytter og hest/pony.

Ansvar

Al færden i stalden og på klubbens område, med eller uden hest/pony, finder sted på eget ansvar. Klubbens ordensregler og sikkerhedsregler SKAL overholdes.

HUSK

Når du er den sidste der forlader ridehallen SKAL lyset slukkes og døren til sadelrummet SKAL låses. Herudover skal begge kæder ved stalddøren lukkes. Døren til sadelrummet skal i øvrigt altid være lukket da rummet er opvarmet.

Når du er den sidste der forlader udendørsbanerne SKAL du sørge for at alle de led der giver adgang ud af området er lukket.

Ridehaller

Husk at samle klatter op efter din hest/pony, så vil vores ridehusbund fortsat fremstå lys og fin. Ridehallerne er åbne fra kl. 07.00 – 22.00

Staldplads

HUSK at feje efter dig når din hest/pony har stået på staldgangen. Stalden er åben fra kl. 07.00 – 22.00. I særlige tilfælde dispenseres fra reglen f.eks. ved hest/pony sygdom eller klargøring til stævne.

Oprydning/Rengøring

Husk at alt arbejde i klubben foretages af frivillige, både alt det sjove og det mindre sjove. Derfor forventer vi, at ALLE er med til at tage ansvar og rydde op efter sig. Herudover, opfordres ALLE til at hjælpe med at fællesarealerne fremstår pæne, herunder rytterstue, sadelrum, toiletter, tømning af skraldespande og klatspande.

Vedligeholdelse

Efter behov afholdes der en arbejdsdag i weekender, hvor alle fælles arealer og klubbens inventar vedligeholdes. Det forventes at alle deltager, så vi kan holde vores udgifter til vedligeholdelse så lave som muligt. Du skal selv være med til at betale eventuelle prisstigninger.

Hjælp

Når vi holder stævner og andre arrangementer opfordrer vi til, at du giver en hånd med til forberedelse og afvikling. Der vil blive hængt hjælpelister op på opslagstavlen – ellers kontakt de aktuelle tovholdere. Al hjælp modtages gerne, forældre, mand, kone, kæreste, søskende og børn.

Information

I klubben finder du opslagstavler. Her kan du læse forskellige nyttige informationer om aktiviteter og andet.