Udvalg

Udover bestyrelsen, er der også en række udvalg hvor der er mulighed for, at deltage i forskellige opgaver som varetages af udvalgene.

Bane- og bygningsudvalget
Udvalget varetager opgaver omkring og vedligeholdelse af banerne ude som inde, samt indhegninger. Derudover, vedligehold af bygninger og maskiner, ude som inde og arealerne omkring bygningerne samt den daglige tekniske drift.

Koordinering af ridebaner/ridehaller til forskellige arrangementer og meddelelser herom på Facebook.

Kontaktperson:

Britt Hammershøj Tlf. 29 25 47 97

 

Aktivitets- og stævneudvalget

Udvalget varetager opgaver omkring diverse arrangementer, samt at være med til at styrke det sociale fællesskab i det hele taget. Varetager planlægning og gennemførelse af stævner som udvikler og fremmer ridningen.

Kontaktperson:

Britt Hammershøj, Tlf. 29 25 47 97

Steen Reimer, Tlf. 26 35 53 43

Mette Poulsen, Tlf. 23 47 65 35

Marianne Lynggaard, Tlf. 40 51 08 41

 

Økonomiudvalget

Udvalget varetager klubbens økonomiske interesser og regnskabsaflæggelse til klubben, Jammerbugt Kommune og Dansk Rideforbund.

Kontaktperson:

Steen Reimer, Tlf. 26 35 53 43

 

Staldudvalget
Udvalget varetager den daglige drift af stalden, herunder fodring, hestenes almindelige trivsel samt foldtildeling og kontrol af hegn.

Udarbejdelse af foderplaner, bestilling af halm til videresalg og bestilling af containertømning.

Kontaktperson:

Marianne Lynggaard, Tlf. 40 51 08 41

 

Rytterstueudvalg

Daglig drift

Kontaktperson:

Mette Poulsen, Tlf. 23 47 65 35

 

Undervisningsudvalget

Udvalget varetager opgaver omkring afvikling af undervisning og tildeling af tider til elever sammen med eventuel underviser.

Kontaktperson:

Marianne Lynggaard, Tlf. 40 51 08 41

 

Fonde og sponsorudvalg

Kontaktperson:

Mette Poulsen, Tlf. 23 47 65 35

Øvrige medlemmer:

Steen Reimer, Tlf. 26 35 53 43

 

PR-udvalg

Kontaktperson:

Laura Hammershøj

 

Hjemmeside

Kontaktperson:

Steen Reimer, Tlf. 26 35 53 43