Udvalg

Udover bestyrelsen, er der også en række udvalg hvor der er mulighed for, at deltage i forskellige opgaver som varetages af udvalgene.

Bane- og bygningsudvalget
Udvalget varetager opgaver omkring og vedligeholdelse af banerne ude som inde, samt indhegninger. Derudover, vedligehold af bygninger og maskiner, ude som inde og arealerne omkring bygningerne samt den daglige tekniske drift.

Koordinering af ridebaner/ridehaller til forskellige arrangementer og meddelelser herom på Facebook.

Kontaktperson for bygninger og materiel: Lisa Marie Jakobsen, Tlf. 27 12 04 74

 

Aktivitetsudvalget

Udvalget varetager opgaver omkring diverse arrangementer, samt at være med til at styrke det sociale fællesskab i det hele taget.

Kontaktperson: Dorthe Jozwiak, Tlf. 40 17 32 62

 

Økonomiudvalget
Udvalget varetager klubbens økonomiske interesser og regnskabsaflæggelse til klubben, Jammerbugt Kommune og Dansk Rideforbund.

Kontaktperson: Jonna Knudsen, Tlf. 26 13 71 63

Øvrige medlemmer: Lisa Marie Jakobsen (27 12 04 74) og Annette Nielsen ( 20 74 46 59)

 

Staldudvalget
Udvalget varetager den daglige drift af stalden, herunder fodring, hestenes almindelige trivsel samt foldtildeling og kontrol af hegn.

Udarbejdelse af foderplaner, bestilling af halm til videresalg og bestilling af containertømning.

Kontaktperson: Annette Nielsen, Tlf. 20 74 46 59

 

Stævneudvalget
Udvalget varetager planlægning og gennemførelse af stævner som udvikler og fremmer ridningen.

Kontaktperson: Klaus Fischer, Tlf. 20 24 64 90

Øvrige medlemmer: Lisa Marie Jakobsen (27 12 04 74) og Jonna Knudsen (26 13 71 63)

 

Rytterstueudvalg
Daglig drift

Kontaktperson: Jonna Knudsen, Tlf. 26 13 71 63

 

Undervisningsudvalget
Udvalget varetager opgaver omkring afvikling af undervisning og tildeling af tider til elever sammen med eventuel underviser.

Kontaktperson: Lisa Marie Jakobsen, Tlf. 27 12 04 74

 

Fonde og sponsorudvalg

Kontaktperson: Lisa Marie Jakobsen, Tlf. 27 12 04 74

 

PR-udvalg

Kontaktperson: Tina Wedenfeld

 

Hjemmeside

Kontaktperson: Klaus Fischer, Tlf. 20 24 64 90