Udvalg

Udover bestyrelsen, er der også en række udvalg hvor der er mulighed for, at deltage i forskellige opgaver som varetages af udvalgene.

Bane- og bygningsudvalget
Udvalget varetager opgaver omkring og vedligeholdelse af banerne ude som inde, samt indhegninger. Derudover, vedligehold af bygninger og maskiner, ude som inde og arealerne omkring bygningerne samt den daglige tekniske drift.

Koordinering af ridebaner/ridehaller til forskellige arrangementer og meddelelser herom på Facebook.

Kontaktperson for bygninger og materiel: Brian G. Kirkegaard, Tlf. 22 66 65 39

Øvrige medlemmer: Klaus Fischer og Jonna Knudsen.

 

Caféudvalget: 
Udvalget koordinerer cafe salg til stævner og andre arrangementer. Herunder, at styrke det sociale fællesskab i klubben.

Kontaktperson: Vibeke Andersen, Tlf. 60 37 73 63

Øvrige medlemmer: Brin G. Kirkegaard

 

Aktivitetsudvalget
Udvalget varetager opgaver omkring planlægning af diverse arrangementer for klubbens under 18 år, samt at være med til at styrke det sociale fællesskab.

Kontaktperson: Lisa Marie Jakobsen, Tlf. 27 12 04 74

Øvrige medlemmer: Vibeke Andersen

 

Økonomiudvalget
Udvalget varetager klubbens økonomiske interesser. Herunder, at udpege fokusområder i årsregnskabet. Forhandle prisaftaler på hø, halm og foder. I dette udvalg sidder der udelukkende medlemmer fra bestyrelsen.

Kontaktperson: Jonna Knudsen, Tlf. 26 13 71 63

Øvrige medlemmer: Brian G. Kirkegaard, Mette Poulsen

 

Staldudvalget
Udvalget varetager den daglige drift af stalden, herunder fodring, hestenes almindelige trivsel og elevhestenes smed og dyrlæge. Herudover, planlægning af foldopdelingen sommer og vinter samt kontaktperson for timeansatte i stalden.

Kontaktperson: Lisa Marie Jakobsen, Tlf. 27 12 04 74

Øvrige medlemmer: Marianne Lynggaard, Mette Poulsen

 

Stævneudvalget
Udvalget varetager planlægning og gennemførelse af stævner som udvikler og fremmer elevernes ridning.

Kontaktperson: Lisa Marie Jakobsen, Tlf. 27 12 04 74

Øvrige medlemmer: Jonna Knudsen, Klaus Fischer

 

Undervisningsudvalget
Udvalget varetager opgaver omkring anskaffelse af velegnet hestemateriale, planlægning af undervisning, herunder udarbejdelse af retningslinjer, tildeling af tidspunkter i ridehal samt kontaktperson for elever og undervisere. Indgåelse af partskontrakt i elevhest i samråd med staldudvalget.

Kontaktperson: Lisa Marie Jakobsen, Tlf. 27 12 04 74

 

Fonde og sponsorudvalg

Kontaktperson: Jonna Knudsen, Tlf. 26 13 71 63

Øvrige medlemmer: Mette Poulsen

 

PR-udvalg

Udvalget varetager opgaver omkring PR og reklame, herunder klubbens hjemmeside og facebook-side.

Kontaktperson: Mette Poulsen, Tlf. 23 47 65 35

Øvrige medlemmer: Klaus Fischer, Jonna Knudsen