Udvalg

Udover bestyrelsen, er der også en række udvalg hvor der er mulighed for, at deltage i forskellige opgaver som varetages af udvalgene.

Bane- og bygningsudvalget
Udvalget varetager opgaver omkring banerne ude som inde, samt alt indhegning. Herudover, vedligehold af bygninger og maskiner, ude som inde og arealerne omkring bygningerne samt den daglige tekniske drift.
Kontaktperson: Hans Hansen tlf.:
41 73 91 67
Øvrige medlemmer: Mette Poulsen, Dorthe Rosenvinget og Marianne Lynggaard.

Caféudvalget: 
Udvalget koordinerer cafe salg til stævner og andre arrangementer. Herunder, at styrke det sociale fællesskab i klubben.
Kontaktperson: Jonna Knudsen tlf.: 26 13 71 63

Øvrige medlemmer: Mette Poulsen og Dorthe Rosenvinget.

Junior- & Aktivitetsudvalget
Udvalget varetager opgaver omkring planlægning af diverse arrangementer for klubbens juniormedlemmer, som vil sige børn og unge op til 18 år. Derudover har udvalget til opgave at give juniormedlemmerne indflydelse på dagligdagen og på aktiviteterne i Fristrup Rideklub.
Kontaktperson: Anita Gale: tlf.:
20 88 86 69

Øvrige medlemmer: Rikke Pedersen.

Økonomiudvalget
Udvalget varetager klubbens økonomiske interesser. Herunder, at udpege fokusområder i årsregnskabet. Forhandle prisaftaler på hø, halm og foder. I dette udvalg sidder der udelukkende medlemmer fra bestyrelsen.
Kontaktperson: Jonna Knudsen: Tlf.: 26 13 71 63

Øvrige medlemmer: Hans Hansen, Dorthe Rosenvinge og Mette Poulsen.

Staldudvalget
Udvalget varetager den daglige drift af stalden, herunder fodring, hestenes almindelige trivsel og elevhestenes smed og dyrlæge. Herudover, planlægning af foldopdelingen sommer og vinter samt kontaktperson for timeansatte i stalden.
Kontaktperson: Marianne Lynggaard Tlf.: 40 51 08 41

Øvrige medlemmer: Britt Hammershøj.

Stævneudvalget
Udvalget varetager planlægning og gennemførelse af stævner som udvikler og fremmer elevernes ridning.
Kontaktperson: Anita Gale: tlf.: 
20 88 86 69

Øvrige medlemmer: Rikke Pedersen, Ef og Marianne Christensen

Undervisningsudvalget
Udvalget varetager opgaver omkring anskaffelse af velegnet hestemateriale, planlægning af undervisning, herunder udarbejdelse af retningslinjer, tildeling af tidspunkter i ridehal samt kontaktperson for elever og undervisere. Indgåelse af partskontrakt i elevhest i samråd med staldudvalget. Udvalget varetager ligeledes opgaver omkring hjemmesiden og facebook.
Kontaktperson:
Marianne Christensen: tlf.: 28 78 56 25

Øvrige medlemmer: Marianne Lynggaard.

 

Sponsor/fonde: Marianne Christensen: tlf.: 28 78 56 25

Pr./reklame: Dorthe Rosenvinge: tlf.: 22 66 66 22