Rygepolitik

Den 15. August 2007 trådte loven om røgfrit miljø i kraft. Loven siger bland andet, at der ikke længere er tilladt at ryge indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Dette betyder, at det ikke længere er tilladt at ryge i idrætshaller herunder ridehaller og rytterstuer.

Kravet om røgfrit miljø i ridehaller gælder alle ridehaller rytterstuer uanset ejerforhold, hvortil enten medlemmer eller pensionærer har adgang. Medmindre klubben opretter særskilte rygerum eller rygekabiner, skal eventuel rygning således foregå udenfor. Dansk ride forbund anbefaler af sikkerhedshensyn af begrænse den udendørs rygning til et særskilt indrettet sted.

Rideklubber med ansatte skal være opmærksomme på at den nye lov sætter krav om, at alle arbejdsgivere skal have udformet en rygepolitik.

 

Rygepolitik i Fristrup Rideklub

Rygepolitikken er gældende for ALLE brugere af området, såsom medlemmer, ryttere, undervisere, ansatte samt gæster udefra.

Der må ikke på noget tidspunkt, eller under nogen omstændigheder, ryges i klubbens lokaler herunder stald, rytterstue og ridehus. Ved indendørs arrangementer kan der indlægges pauser, med mulighed for at komme ud at ryge.  Rygning skal foregå udendørs og må kun ske på arealet ved de opstillede beholdere til aske og skodder.

E-cigaretter er en ny måde at ryge på. Dampe fra elektroniske cigaretter indeholder kemiske stoffer og partikler. Man ved ikke hvor skadeligt det er, at indånde dampene. WHO og kræftens bekæmpelse anbefaler, at man ikke tillader rygning af e-cigaretter på steder med rygeforbud.
Forbuddet gælder derfor også e-cigaretter!

Det er ligeså farligt at ryge vandpibe, som det er at ryge cigaretter. Undersøgelser viser, at vandet tilbageholder noget af nikotinen, men ikke noget af røgen, og der er den, der er farlig.  Og så er det ligegyldigt, om den smager af jordbær.
Forbuddet gælder derfor også vandpibe!

Ansatte, bestyrelse, frivillige og forældre i klubben skal i rideklub sammenhænge aktiv modvirke rygning blandt klubbens børn og unge, gennem oplysning om rygningens skadelighed og ved aldrig selv at ryge i samvær med børnene.

Som forening får Fristrup Rideklub lokaltilskud fra Jammerbugt kommune og for at dette tilskud kan bibeholdes, er det nødvendigt at rygepolitikken overholder. Vi beder om forståelse herfor samt at   vi alle hjælper hinanden med at overholde dette.