Sikkerhedsregler

For at kunne være en rideklub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag.

Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne.

Ifald klubben ikke har udformet et sæt sikkerhedsregler i henhold til forbundets krav eller sikkerhedsreglerne ikke er implementeret i klubben, kan forbundet efter skriftlig advarsel indstille klubben til eksklusion jf. forbundets vedtægter §18.

 

Ved ophold på klubbens faciliteter/ tilhørssted generelt

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning – med undtagelse af ryttere med bagrytter.

 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hest/pony.

 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov.

 • Ingen løber eller råber i nærheden af hest/pony.

 • Ingen rykker/flår/saver hest/pony i munden med biddet.

 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.

 • Ingen anvender sporer uhæmmet.

 

Stald

 • Hest/pony på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.
 • Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det for farligt at lade to hest/pony passere hinanden.
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.
 • Heste må ikke være løse på staldgangen.
 • Man må hverken ride gennem stalden eller sidde på hest/pony i stalden.
 • Løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke.
 • Ingen løse hest/pony i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke

 

Ridehal/bane

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glad/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, det kan hænge fast i bøjlen.
 • Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning.
 • Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehallen (hvor der må skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)
 • For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.
 • I ridehallen/banen må der ikke være tilskuere og/eller andre end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.
 • Der på ikke longeres, når der er andre ryttere på banen med mindre der er accept hertil, der må ikke longeres i den store ridehal.
 • Der må ikke være løse heste på banen, ej heller når hesten skal rulle sig. Ved arrangementer som f.eks. løsspring kan der dispenseres fra reglen.
 • Der må ikke rides uden trense og sikkerhedsbøjler anbefales.
 • Der skal være mindst 2 personer tilstede hvis rytter er under 15 år.
 • Rytter under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning og der skal være en kyndig voksen tilstede.

 

Terræn

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen.
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtiget til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Ved ridning i terrænet, anbefales det at flere rider sammen og at rytterne altid medbringer en mobiltelefon.

 

Fold

 • Hest/pony der føres på fold skal minimum føres i grime og træktov.
 • Fører flere personer hest/pony ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
 • For at lukke eller hente hest/pony på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder svarende dertil.

 

Når ulykken sker

 • Stands ulykken.
 • Giv livreddende førstehjælp.
 • Tilkald den nødvendige hjælp.
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.
 • Synlige og tilgængelige opslag med vigtige telefonnumre.