Faciliteter

Priser for brug af faciliteter

For ikke medlemer:                                                           60 kr. pr. gang

For medlemmer uden facilitetskort:                                    30 kr. pr. gang 

 

Medlemmer som ikke er opstalde, kan købe et
facilitetskort til 300 kr. pr. måned for første hest
og 150 kr. pr. måned for efterfølgende heste.
Der gives besked til kasserer Jonna Knudsen,
j.knudsen@outlook.dk  tlf. 2613 7163
hvor mange hest/pony man ønsker at ride.

 

Dagskort

Pr. hest/pony pr. dag for medlemmer af Fristrup 30 kr.

Pr. hest /pony pr. dag medlemmer af klubber
indenfor Dansk Ride Forbund 60 kr.

 

Terrænbane:

For ikke medlermer:                                                          100 kr.

For medlemmer uden facilitetskort:                                     50 kr.