Faciliteter

Priser for brug af faciliteter

For ikke medlemmer:                                                        70 kr. pr. gang

For medlemmer uden facilitetskort:                                    40 kr. pr. gang

10 turs kort (for medlemmer):                                         350 kr.

 

Medlemmer som ikke er opstalder, kan købe et facilitetskort til 400 kr. pr. måned for første hest/pony og 300 kr. pr. måned anden hest/pony, og 200 kr. pr. måned for efterfølgende heste/ponyer.

Der gives besked til kasserer Jonna Knudsen,
j.knudsen@outlook.dk  tlf. 2613 7163 hvor mange hest/pony man ønsker at ride.